BEST PRACTISE

BEST PRACTISE

I.


Bemutatják: a SI-HU „FOLK” projekt kurzushallgatói
Izvedba: obiskovalci tecaja si-hu „FOLK” projekta

Baki kurzus          
Vezetője: Baloghné Bacsa Ibolya

Tečaj v Bak        
Vodja: Ibolya Baloghné Bacsa

Lendvai kurzus         
Vezetője: Szabó Emőke

Tečaj v Lendava    
Vodja: Emőke Szabó

Vendégek/ Gostje
  • Pintyőke Együttes- Zalaapáti
  • Fuszulyka Együttes- Zalaapáti
  • Bíborka Együttes- Zalaszentgrót
  • Csillagföld Néptánccsoport
  • Kiskerka Néptánccsoport- Lenti
  • Zörömbölők- Zalaegerszeg
  • Fokla Táncegyüttes
Konzultáció:           
Vezeti: Kiss-Molnár István
Vodja: Istvan Kiss-Molnar

Közreműködik    
Domonkos László és zenekara
Glasba:         
Lászlo Domokos in prijatelji

Előadások helyszínei és időpontjai:

2012. július 14. 14.45 - 
Zalaapáti, Szent István tér 9. 

Kraj in čas predstave:

14. julij 2012 ob 14.45 uri – 
Zalaapáti, Szent István tér 9.


Best Practice Plakát

Best Practise Műsorfüzet

Galéria:


Videó


II.

A projekt  második  „legjobb gyakorlatok” A Lerch Péter vezette baki kurzus előadásában Baloghné Bacsa Ibolya gyűjtésében megjelent táncok és hagyományok kerültek feldolgozásra.  Az összeállításban szereplő, Vajda József gyűjtéséből ismert dalok helyi változataira egy szüreti batyus bál történései elevenednek meg.  A szüreti felvonulás résztvevői ugrós lépésekkel érkeznek, majd rigmusok után egy baki leánytánc, csárdások és gyors csárdások kerülnek bemutatásra. A fiukat kikosarazó „dölyfös” lány kitáncoltatása és a szőlőlopók megbüntetése után körcsárdásokkal, „vonatozással” folytatódik a mulatság. A bemutatásra kerülő motívumok, táncos viszonyok lehetőséget adnak a már eddig ismert göcseji táncok további díszítéséhez.

A lendvai kurzus Toplak Rudolf és Alenka, helyi néptáncosok gyűjtéseit rekonstruálta Szabó Emőke vezetésével. A muravidéki tánchagyomány leginkább a szomszédos Stájerországból és Burgenlandból terjedt, azzal, hogy a táncoknak itt más nevei honosodtak meg. A Muravidékre jellemző táncok a tlačenka, Po zelenoj trati, Rezka, kalamajka, čardaą és gorički valček. A Lendva-vidéki táncok közül néhány, a fiatalabb generáció számára ismeretlen, de valamikor kedvelt polgári tánc került elő. A vidéken a csárdás mellett többnyire német, illetve szláv eredetű polgári táncokat táncolnak. A csárdásban nem hangsúlyozzák a külső és a belső lábat, a mozgás mindkét lábbal egyenlő. A fogás zárt, a férfi táncos a derekát vagy lapockáját fogja. A gyorscsárdásban az idősebbek lent hangsúlyos futólépéseket, a fiatalabbak „ridát” táncolnak. Gyakori a körcsárdás. Eszközöket is használnak, mint például a botot vagy a seprűt, főleg, akkor, ha valaki a körben pár nélkül marad. A szlovén és a német határ közelsége is befolyásolta a táncdivatot, hiszen sok polgári táncot tőlük vettek át (polka, valcer, samarjanka, sottis), amelyeket a saját ízlésükre formáltak. Emellett ismertek a sujszterpolka, a gólyatánc, a Zöld erdőben  vagy a vánkostánc, a söprűtánc, a hupi.                                                      

BEST PRACTISE

Bemutatják: a SI-HU „FOLK” projekt kurzushallgatói

2013. november  24. 14.00 Dobronaki Müvelődési Ház /Dobronak, Szlovinia/

PROGRAM

13.45  Regisztráció

14.00 Kurzusmunka a Folklór határok nélkül c. SI-HU projektben  -  Varga János  LARTIS N.KFT

14.30 Bemutatók :
- Baki kurzus                       Vezetője: Lerch Péter
- Lendvai  kurzus                Vezetője: Szabó Emőke

15.45 Szünet /Büfé/

16.00  Konzultáció  az összes résztvevő számára:
Vezeti: Kiss-Molnár István
Felkért hozzászólók:  
Rácz Petra
Czuppon Péter

18.30 Zárszó:   Vargáné Molnár Adél

A bemutatóra meghívott együttesek: Szarkaláb Táncegyüttes-Zalaegerszeg,Zalaszentgróti Ifjúsági tánccsoport, Kiszöv Szenyor Táncegyütes-Zalaegerszeg,  Dobronaki  Kéttannyelvü Általános Iskola táncosai,Lendvai és Öregkerka összevont táncegyüttes táncosai-Lendva, Pintyőke Együttes- Zalaapáti,  Fuszulyka Együttes- Zalaapáti, Bíborka Együttes- Zalaszentgrót, Csillagföld Néptánccsoport,  Kiskerka Néptánccsoport- Lenti, Zörömbölők- Zalaegerszeg, Fokla Táncegyüttes


V predstavi pod vodstvom Pétera Lercha so bili obdelani plesi in običaji, ki so bili objavljeni v zbirki Violete Bacsa Baloghné. V sestavi so bile v lokalni različici predstavljene pesmi, poznane iz zbirke Józsefa Vajde, v kateri so oľiveli dogodki vinogradniąke veselice z culami. Udeleľenci vinogradniąke parade prihajajo s poskakujočimi koraki, nato po skandiranju sledi predstavitev ľenskega plesa iz Baka, čardaąev in hitrih čardaąev. Po izplesavanju „oąabnice”, ki je vsem fantom dala koąarico ter kaznovanju tatov grozdja se veselica nadaljuje s plesanjem čardaąa v krogu ter s "plesnim vlakom". Predstavljeni motivi in plesni odnosi dajejo priloľnost za dodatno bogatitev plesnih koreografij do sedaj ľe znanih plesov iz Göcsej-a.

V sklopu tečaja v Lendavi so pod vodstvom Emőke Szabó zbirke lokalnih plesalcev rekonstruirali László Gerlecz, koreograf in učitelj ljudske glasbe, ter Rudolf in Alenka Toplak. Prekmurska plesna tradicija se je večinoma ąirila iz sosednje ©tajerske in Gradiąčanske, s tem, da so se tu udomačila druga poimenovanja plesov. Tipični prekmurski plesi so tlačenka, Po zelenoj trati, Rezka, kalamajka, čardaą in gorički valček. Nekateri izmed plesov iz okolice Lendave za mlająe generacije niso znani, tako se je predstavilo kar nekaj priljubljenih meąčanskih plesov.

V regiji so poleg čardaąa plesali predvsem meąčanske plese nemąkega in slovanskega izvora. Pri čardaąu ne poudarjajo pomen zunanje in notranje noge, hitrost gibanja obeh nog je enakomerna. Oprijem je zaprt, moąki plesalec drľi ľensko okoli pasu ali lopatice. Pri hitrem čardaąu pleąejo starejąi odločne dvojne hitre korake, mlająi pa "rida" plesne korake. Pogost je skupen ples v krogu. Uporabljajo tudi orodja, kot na primer palico ali metlo, ąe posebej takrat, če nekdo v krogu ostane brez soplesalca. Tudi bliľina slovenske in nemąke meje vpliva na plesne modne smernice, saj so od njih prevzeli ątevilne meąčanske plese (polka, valček, ąamarjanka, sotią), ki so jih pa priredili po svojem okusu. Poleg tega je znana ąuątar polka, ples novincev, Zöld erdőben ali ples z vzglavnikom, ples z metlo, ter hupi.

BEST PRACTISE

Predstavljajo: Udeleľenci tečaja v sklopu projekta SI-HU „FOLK”

dne 24. november 2013 ob 14. 00 – v Dobrovnik, Kulturni dom v Sloveniji

PROGRAM

13.45. Registracija udeleľencev

14.00 Dela in naloge v sklopu projekta SI-HU z naslovom Folklora brez meja – János Varga, Lartis Nonprofit Kft.

14.00 Predstavitve:
-Udeleľenci tečaja Bak               Vodja: Péter Lerch
- Udeleľenci tečaja Lendava      Vodja: Emőke Szabó

15.45 ODMOR /prigrizek za udeleľence/

16.00 Konzultacije    Vodi: István Kiss-Molnár
Vabljeni predavatelji: Petra Rácz, Czuppon Péter

18.30 končen govor: Adél Vargáné Molnár

 Vabljene skupine na predstavitev: Skupina Szarkaláb-Zalaegerszeg, Folklorna plesna skupina Zalaszentgrót, plesna skupina Kiszöv Szenyor -Zalaegerszeg, plesna skupina v dvojezična osnovna ąola- Dobrovnik, Folklorna plesna skupina Dobronaki  , plesna skupina v Lendava, Öregkerka -Lendva, Skupina Pintyőke - Zalaapáti,,  Skupina Fuszulyka- Zalaapáti, Skupina Bíborka - Zalaszentgrót, Folklorna plesna skupina Csillagföld,  Folklorna plesna skupina Kiskerka- Lenti, Fokla plesna skupina Zörömbölők- Zalaegerszeg 


Dances and traditions, published in the collection of Mrs Ibolya Baloghné Bacsa, have been processed through the performance of the Bak Course led by Mr Peter Lerch. Events of a vintage ball come to life along with the local versions of songs presented in the collection, which songs are known from the collection of Mr József Vajda. The participants of the vintage party arrive by jumping steps, and after the rhymed sayings, a Girl Dance from Bak, some Czardas and fast Czardas dances are presented. After having the haughty girl - who refuses the boys - danced out, and after punishing those ones who had been stealing grapes, the entertainment continues by several types of group-circle Czardas and “train” chain dance. The presented motifs, dance relations provide the opportunity to additional decoration of Göcsej dances have been known already. 

The Lendava Course reconstructed the collections of László Gerlecz Károly, choreographer and folk music instructor, and Rudolf and Alenka Toplak local folk dancers, by the leadership of Emőke Szabó.  Typical dance traditions illustrative of the Prekmurje region are the “tlačenka”, “Po zelenoj trait”, “Rezka”, “kalamajka”, “čardaą” and “gorički valček”. From the dances of Lendava region, some of those civic dances have been found, which were popular once, but are not known by the young generation of today.  Besides Czardas, mostly civic dances of German and Slavic origin had been danced in the region. In Czardas, legs are not emphasized (there is no stress either on the outer or the inner leg) the movement is equal with both legs. Holding each other is of a closed-type; the man holds the partner’s waist or shoulder blades. In the fast Czardas, the elder dance by double time pace with stress on the lower side, while the young dance “Rida”. Group-circle Czardas is very common. Tools are used as well, such as a stick or a broom, especially if someone in the circle has been left without a partner. The proximity of the Slovenian and German borders also influenced the dance fashions, as many of the civic dances have been taken over from them (polka , waltz , “samarjanka” , “sottis”) , which were later formed into their own taste. In addition, these dances are also known: “cobbler polka”, “stork dance”, “In the green forest” or “pillow dance”, “broom dance”, or “hupi”.                                                        

BEST PRACTISE

Presented by: course students of SI-HU „FOLK” project

14:00  24 November 2013 - Dobronak, Culture Home

PROGRAM

13:45   Registration

14:00 Course Work within SI-HU Project  “Folklore without borders” – János Varga, Lartis Nonprofit Ltd.

14:30 Performances:
-Baki Course              Leader: Peter Lerch
-Lendvai  Course      Leader: Emőke Szabó

15.45 Pause Buffet

16:00  Consultation         Led by: Istvan Kiss-Molnár
Speakers invited: Petra Rácz, PeterCzuppon

18:30 Final speech          Adél Vargáné Molnár

 Groups invited to the performances:“Szarkaláb” Group from Zalaegerszeg, “Youth” Group from Zalaszentgrót,” Kiszöv Szenyor” Group from Zalaegerszeg,  Bilingual Primary SchoolGroup from Lendava„Lendava-Öregkerka” Dance Group, “Pintyőke” Group from Zalaapáti,  “Fuszulyka” Group from Zalaapáti, “Bíborka” Group from Zalaszentgrót, “Csillagföld” Folk Dance Group, “Kiskerka” Folk Dance Group  from Lenti, “Zörömbölők” from Zalaegerszeg, Fokla Dance Group

 

CD borító 1 2 3 4 lemez

Műsorfüzet 1 2


Képek:

2013.11.24 Best practise Dobronak


III.


A projekt harmadik „legjobb gyakorlatok” találkozójának a célja a göcseji és muramenti táncgyűjtés tanítási eredményeinek a számba vétele.  Ebben az időszakban a baki kurzus muravidéki, a lendvai kurzus göcseji táncokat tanult Toplak Rudolf és Alenka illetve Baloghné Bacsa Ibolya gyűjtéséből . A Lerch Péter vezette baki kurzus és a Szabó Emőke vezette lendvai kurzus sajátos útját választotta az együttműködésnek. A kurzusok foglalkozásai mellett többször is közös próbákon gyakorolták egymás táncait. Ez a munkamódszer azzal az előnnyel járt, hogy nem csak az oktatók, hanem a táncosok is bekapcsolódtak az átadás folyamatába mindkét oldalról. Az esetleges átfedések és stílusbeli értelmezési különbségek finomhangolását a kurzusvezetők közös felkérésére Kiss István táncpedagógus segítette, aki gyűjtőként mindkét területe nagy ismerője. A tájegységek táncainak zenei anyagát Domokos László és zenekara kísérte, a közös próbák élőzenére történtek. A daltanulásban adatközlők is részt vettek. Az előzetes közös megállapodás értelmében a göcseji gyűjtésből elsősorban a csárdásvariációk kerültek megtanításra a lendvai kurzusnak. A rekonstruált baki táncrend népdalai Vajda József gyűjtése alapján beazonosíthatóak, ugyanakkor a dalok sorrendje, illetve variációi tipikusan csak Bakra, Zalatárnokra és Novára jellemzőek. Nagy élmény volt a kurzushallgatóknak a göcseji regölések megismerése is. A muravidéki gyűjtés átadásánál a polgári táncok kaptak nagyobb hangsúlyt. Célunk volt a viszonylag zárt göcseji rend mellé állítani a német és szlovén elemeket is magába olvasztó muravidéki polgári táncokat. A baki kurzus így foglalkozott polkával (sujszterpolka) valcerral, samarjankával, sottissal, gólyatánccal, söprűtánccal. A két kurzus résztvevői az együttműködés során közelebb kerültek egymáshoz. Az a cél, amit a projekt kitűzött hibátlanul működött. A gyűjtéseket nem csak a szűkebb környezet, hanem a szomszéd partner is megismerhette. A táncosok megtapasztalhatták két néprajzi egység egymásra hatását, a variációk születését és egymás mellett élését.                            
                                                               BEST PRACTISE
Bemutatják: a SI-HU „FOLK” projekt kurzushallgatói
                      2014. május 17. 16.00 Zalaegerszeg, Landorhegyi  út 21, Keresztury Dezső VMK. 

PROGRAM
 15.45. Regisztráció
 16.00 Kurzusmunka a Folklór határok nélkül c. SI-HU projektben    
16.15  Bemutatók : -Baki kurzus            Vezetője:  Lerch Péter
                                  -Lendvai  kurzus     Vezetője: Szabó Emőke
/  A bemutatóra meghívott együttesek: Pintyőke Együttes- Zalaapáti,  Fuszulyka Együttes- Zalaapáti, Zörömbölők- Zalaegerszeg, Fokla Táncegyüttes-Zalaegerszeg, Szarkaláb Táncegyüttes – Zalaegerszeg,
Zalai Táncegyüttes –Zalaegerszeg
17.00 Műsor: Kökényes Táncegyüttes- Dicsőszentmárton
18.00  Konzultáció    Vezeti: Kiss István néptánckutató
                                     Felkért hozzászólók: Baloghné  Bacsa Ibolya és  Rácz Petra néptáncpedagógusok
19.00 Táncmulatság /közben kisbüfé a kurzushallgatóknak és a meghívott csoportoknak/      Közreműködik: Domonkos László és zenekaraCilj tretjega srečanja "najboljąih praks" v sklopu projekta je povzetek rezultatov plesnega izobraľevanja na podlagi plesne zbirke območja Göcsej in ob Muri. V tem obdobju so udeleľenci tečaja v Bak-u osvajali elemente Pomurskih plesov, udeleľenci tečaja v Lendavi pa plesne elemente območja Göcsej, iz plesne zbirke Rudolfa in Alenke Toplak ter Ibolye Bacsa Baloghné. Plesni tečaj v Bak-u, ki ga je vodil Péter Lerch in tečaj v Lendavi, pod vodstvom Emőke Szabó je oblikoval in razvil popolnoma specifični način sodelovanja. Poleg izvajanja rednega programa tečajev so udeleľenci na skupnih vajah večkrat vadili tudi plese drug drugega. Prednost tega načina dela je, da so se v postopek prenosa plesnega znanja poleg učiteljev vključili tudi plesalci iz obeh strani meje. Pomoč pri usklajevanju v primeru morebitnih prekrivanj in prilagajanje v razlagah slogovnih razlik je na skupno zahtevo voditeljev tečajev nudil plesni učitelj István Kiss, ki je kot zbiralec plesnega gradiva velik poznavalec obeh področij. Glasbeno podlago po posameznih pokrajinah je zagotavljal László Domokos in njegova skupina, skupne vadbe pa so potekale ob ľivi glasbeni spremljavi. Pri učenju pesmi so sodelovali tudi posredovalci podatkov. Na podlagi predhodnega skupnega dogovora so se na tečaju v Lendavi iz plesne zbirke Göcsej poučevali predvsem plesne variacije čardaąa. Ljudske pesmi rekonstruiranih plesnih vrst iz Bak-a so določljive na podlagi zbirke ljudskih pesmi József-a Vajde, istočasno pa je vrstni red oz. variacija skladb specifično značilna le za naselje Bak, Zalatárnok in Nova. Za udeleľence tečaja je bila odlična izkuąnja tudi moľnost spoznavanja običaja potujočih pevcev območja Göcsej. 
Pri posredovanju pomurske zbirke je bil večji poudarek na meąčanskih plesih. Naą namen je bil, da se v preteľno zaprte plesne vrste Göcsej vnesejo pomurski meąčanski plesi, ki vključujejo tudi nemąke in slovenske elemente. Tako je tečaj v Bak-u obravnaval tudi polko (ąuątarska polka), valček, ąamarjanko, sotią, ples na hoduljah in ples z metlo. Udeleľenci obeh tečajev so se v sklopu sodelovanja zbliľali. Cilj, ki je bil namen projekta se je brezhibno uresničeval. Zbrano gradivo je poleg neposrednega okolja lahko spoznal tudi sosedski partner. Plesalci so spoznali medsebojni vpliv, nastajanje variacij ter sobivanja dveh etničnih enot.

                                                               BEST PRACTISE
v predstavi: udeleľencev tečaja v sklopu projekta SI-HU „FOLK”
                      17. maj 2014 ob 16.00 uri, v  Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21, Keresztury Dezső VMK. 

PROGRAM
15.45. Registracija
16.00 Delo v sklopu programa projekta Sl-HU Folklora brez meja
16.15  Predstave : -Plesni tečaj Bak                       Vodja: Péter Lerch
                                  Plesni tečaj Lendava               Vodja: Emőke Szabó
/  Vabljene glasbene skupine: Glasbena skupina Pintyőke - Zalaapáti, Glasbena skupina Fuszulyka- Zalaapáti, Zörömbölők- Zalaegerszeg, Plesna skupina -  Fokla Táncegyüttes-Zalaegerszeg, Plesna skupina - Szarkaláb Táncegyüttes – Zalaegerszeg, Plesna skupina - Zalai Táncegyüttes –Zalaegerszeg
17.00 Program: Plesna skupina - Kökényes Táncegyüttes- Dicsőszentmárton
18.00  Konzultacija    Vodja: István Kiss, folklorni raziskovalec
                                      Vabljeni predavatelji:Ibolya Bacsa Baloghné és Petra Rácz, folklorni pedagogi
19.00 Plesna zabava /vmes pogostitev za udeleľence tečaja in za povabljene skupine /      
Sodelujejo: László Domonkos in glasbena skupina