A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén.

Itt a már létező, elsősorban id. Horváth Károly és Vajda József gyűjtéseiből rekonstruáljuk a göcseji illetve a muramenti tánchagyományt, a kutatás eredményeit kiadványban és DVD lemez formájában tesszük közzé.

szellemi néprajzi hagyományok rendszerezése, rögzítése: A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén. Először a meglévő anyagok szisztematikus átnézése, a célterületet érintő részek kiválasztása, az adott hagyomány rekonstrukciójának megkísérlése, a hiányzó elemek beépítése a szomszédos néprajzi területek hagyományai alapján.

Göcsej és Muravidék néprajzilag különálló, de földrajzilag összefüggő tájegység. Ennek a hagyománynak a közös rekonstrukciója egyszerre világít rá a közös gyökerekre és a helyi eltérésekre, melynek feldolgozását felgyorsítja az országhatárok fizikai eltűnése. Ebből az előnyből kívánja a projekt elérni a közös és párhuzamos rekonstrukciót.

KIADVÁNY >>

Muravidék Kiadvány

Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na področju folklore in ljudskega plesa.

Tukaj rekonstruiramo plesno tradicijo pokrajine Göcsej in pokrajine vzdolľ Mure v prvi vrsti iz ľe obstoječe zbirke st. Karla Horvátha, in Józsefa Vajde, rezultate raziskave bomo objavili v publikaciji ter v DVD formatu.

Sistematizacija intelektualne etnografske tradicije, zapisi: Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na področju folklore in ljudskih plesov. Prvič sistematičen pregled obstoječega gradiva, izbira delov, ki se nanaąajo na ciljno območje, poskus rekonstrukcije določenetradicije, ter vgraditev manjkajočih elementov na podlagi tradicije sosednjih etnografskih območij.

Göcsej in Pomurje sta etnografsko različni, vendar geografsko povezani regiji. Skupna rekonstrukcija te tradicija istočasno poudarja skupne korenine in lokalna odstopanja, obdelavo katere pospeąi prenehanje obstoja fizične meje. Na osnovi te prednosti ľeli projekt doseči skupno in vzporedno rekonstrukcijo.